Tájékoztató a Szövetség 2014. évben végzett tevékenységéről

A 2014. évben számos feladatot, célkitűzést sikerült Szövetségünknek teljesíteni, nagyszámú programnak voltunk szervezői és résztvevői. Az eltelt tevékeny esztendő rövid kivonatát az alábbi eseménynaptárban foglaltuk keretbe, ezt követően pedig egy rövid beszámolót állítottunk össze, pontokba szedve idei működésünk lényegesebb elemeit.

A 2014. év eseménynaptára:

2014. január 10. Diplomaátadó Ünnepi Kari Tanácsülés
2014. január 14. Összevont Elnökségi és Felügyelőbizottsági ülés
2014. január 25. Jubileumi XL. Agrárbál
2014. február 8. "Bölcs gazdászokról" készülő riportsorozat indítása
2014. február 22. Szalagavató Bál
2014. február 27. Útjára indult az Óvári Gazdászok Szövetsége videocsatornája
2014. február 28. Megnyílt a Gazdász Bolt!
2014. március 5. Bérci Balázs szakkollégiumi előadása a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. tenyésztési és gazdálkodási történetéről
2014. március 14. Állami kitüntetések átadása a Vidékfejlesztési Minisztériumban
2014. március 14. Gazdafórum Mosonmagyaróvárott
2014. március 15. 48-as megemlékezés és városi ünnepség
2014. március 28. Alma Mater Nyugdíjas Agrárszakemberek Találkozója - ELMARADT!
2014. április 1. Gaborjákné Dr. Vydareny Klára szakkollégiumi előadása
2014. április 4. Vendégkönyv adományozása az Alma Mater számára
2014. április 5. Fulbright ösztöndíjasok látogatása
2014. április 9. SZJA 1% kampány indulása
2014. április 11. Litresits Mátyás temetése
2014. április 16. Prof. Dr. Tenk Antal tanári jubileumának 50. évfordulója
2014. május 1-2-3. Gazdászbajnokság
2014. május 3. Gazdászmajális
2014. május 6. Tájékoztató tartása a végzős hallgatók számára
2014. május 9. Prof. Dr. V. Nagy Lukács temetése
2014. május 13. A faekétől a GPS-ig c. előadás és kiállítás megnyitója
2014. május 16. Valéta ünnepség
2014. május 20. Összevont Elnökségi és Felügyelőbizottsági ülés
2014. május 27. Dr. Invics József temetése
2014. május 28. Az Óvári Gazdászok Szövetsége közgyűlése
2014. május 28. Cseri Dávid: Erőt s erélyt! Egy magyar huszártiszt, Pettkó-Szandtner Tibor élete és visszaemlékezései c. kötetének bemutatója
2014. június 2. Háromoldalú együttműködési megállapodás aláírása a Hansági Múzeummal
2014. június 4. Az Alma Mater alapításának 200. évfordulóját előkészítő operatív bizottság megalakulása
2014. június 13. Dr. Nagyné Majoros Györgyi - Láng Ágostonné: Grabner Emil c. kötet bemutatója
2014. június 13. Baráti beszélgetés szervezése az Alma Mater jelenének és jövőjének áttekintése érdekében
2014. június 20. Diplomaátadó Ünnepi Kari Tanácsülés
2014. június 21. Múzeumok Éjszakája
2014. augusztus 1. Dr. Szodfridt Gyula köszöntése 90. születésnapja alkalmából
2014. augusztus 26. Tájékoztató tartása az első évfolyamos hallgatók számára
2014. augusztus 26. Az Óvári Gazdászok Szövetsége közgyűlése
2014. szeptember 12. Ünnepélyes tanévnyitó kari tanácsülés, Wittmann Antal- és Albert Kázmér-díjak átadása
2014. szeptember 12. Izinger Anna (szerk.): Izinger Pál életútja c. kötet bemutatója
2014. szeptember 13. A Szövetség tevékenységének bemutatása a Szigetköz ízei, vármegye borai fesztiválon
2014. szeptember 13. A Szövetség tevékenységének bemutatása a Bábolnai Nemzetközi Gazdanapokon
2014. szeptember 26. Kutatók Éjszakája
2014. október 7. Dr. Winkler Gusztáv szakkollégiumi előadása a magyaróvári erődrendszerről
2014. október 14. Dr. Horváth József előadása a magyaróvári uradalomról a Huszár Gál Városi Könyvtárban
2014. október 20. Az Óvári Gazdászok Szövetsége Közgyűlés
2014. október 25. Az Óvári Gazdász Néptáncegyüttes előadása
2014. október 26. 56-os megemlékezés és városi ünnepség
2014. október 28. Dr. Nagy Miklós: Óvári gazdászok és tanáraik az 1956-os forradalomban c. kötet bemutatója
2014. november 4. Dr. Winkler Gusztáv szakkollégiumi előadása a győri csata rekonstruálásáról
2014. november 10. Dr. Vér András szakkollégiumi előadása
2014. november 13. Óvári Tudományos Nap
2014. november 14. Balekbál
2014. november 24. Kari Tudományos Diákköri Konferencia
2014. november 25. Tájékoztató tartása a végzős hallgatók részére szervezett Karriernapon
2014. december 5. Adventi Hangverseny
2014. december 18. Prof. Dr. Masch Antal akadémiai igazgató szobrának leleplezése
2014. december 18. Évbúcsúztató Gyertyafényes Vacsora

 

Tevékenységek az Óvári Gazdászok Szövetsége keretén belül:
- az eltelt időszak talán legfontosabb eredménye, hogy jelenős támogatói – anyagi – hátteret sikerült biztosítani a Szövetség számára
- 2014. január 25. – Jubileumi 40. Agrárbál megszervezése (a 2015. január 31-i Gazdászbál szervezése már folyamatban van). A bálon már a kar Szaktanácsadó és Továbbképző Intézete közreműködésével létrehozott „Óvári Gazdász Bort” lehetett fogyasztani, amelyet egyik mintagazdaságunk, a Szöllősi Pincészet palackoz.
- 2014 januárjában Nagy Zoltán óvári gazdász újságíró (Mezőhír) riportsorozata alapján elindítottuk honlapunk „Gazdaportré” rovatát.
- 2014. február 8-án megkezdtük „bölcs” óvári gazdászokról szóló riportsorozatunk készítését. Első riportalanyunk Szuprics Vendel 94 éves vasdiplomás óvári gazdász volt, akivel a tavasz folyamán több alkalommal találkoztunk. Beszámolói mellett számos fényképét és relikviáját is archiváltuk. Az idén hasonló riportot készítettünk Viktor György 66 éve végzett óvári gazdásszal. Terveink szerint 2015-ben dr. Bercsényi Miklóssal, dr. Posgay Elemérrel és Szabó Lajossal is hasonló riportot fogunk készíteni. (Sajnos a rangidős Füssy Aladárral személyes találkozó nem jöhetett létre)
- 2014. február 27. – Videó-csatorna indítása és archív felvételek közzététele a legnépszerűbb filmmegosztó portálon dr. Kalmár Sándor és az Informatikai Központ segítségével
- 2014. február 28. – Gazdászbolt (webshop) indítása a Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet segítségével. Jelenleg is folyamatosan bővítjük termékkínálatunkat (pl. új gazdászöltöny. Frissített termékkatalógusunk június 3-án jelent meg). Egy reklámvitrin segítségével árucikkeinkkel már a Futura Interaktív Természettudományi Központban is jelen vagyunk.
- 2014. március 5. – Bérci Balázs, ügyvezető (Bábolnai Nemzeti Ménesbirtok Kft.) szakkollégiumi előadása. A szakkollégium átalakuláson esett át. Az új felállásban már több előadásra is sor került: Gaborjákné Dr. Vydareny Klára tartott egy prezentációt a vidékfejlesztés hazai helyzetéről 2014. április 1-én, majd Dr. Winkler Gusztáv tartott két előadást az ősz folyamán a térinformatika hadtörténeti alkalmazásáról, illetve november 10-én Dr. Vér András Természetvédelem a Duna menti területeken ökológiai szőlőművelési technológia bevezetésével címmel.
- 2014. március 14-én részt vettünk dr. Gergátz Elemér és dr. Cser János állami kitüntetéseinek átadásán a Vidékfejlesztési Minisztériumban (előbbinél felterjesztők is voltunk) - 2014. március 14-én részt vettünk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyelátogatással egybekötött Gazdafórumán Mosonmagyaróvárott
- 2014. március 15-én megkoszorúztuk Zeyk Domokos óvári gazda százados emléktábláját, emellett képviseltük a Szövetséget a nemzeti ünnepünkön rendezett városi sétán és koszorúzáson is. Az október 26-án szervezett egyetemi és városi megemlékezéseken és koszorúzásokon szintén képviseltük az óvári gazdászokat.
- 2014 áprilisában a Hajdu-emlékbizottság megkeresésére aláírói voltunk a dr. Hajdu Frigyes szobrának elkészítéshez támogatást gyűjtő levélnek. Ennek keretében Szövetségünk bonyolítja le a szoborállítás pénzügyi részét. A szobor leleplezésére várhatóan a jövő év első felében kerül sor (Húsvét környékén).
- 2014. április 4-én dr. Domiczi Endre javaslata alapján - és a Szaktanácsadó Intézet segítségével - egy egyedi és reprezentatív emlékkönyvet készíttettünk és adományoztunk az Alma Maternek, amelyben reményeink szerint az elkövetkező 4 évben – az alapítás 200. évfordulójáig – a kar prominens látogatói megörökítik neveiket és gondolataikat
- 2014. április 5-én a Dékáni Hivatal segítségével az egyik legnagyobb amerikai ösztöndíjprogram, a Fulbright külföldi ösztöndíjasai számára megszerveztük az Alma Mater bemutatását. Ezen kívül még számos csoportot és látogatót fogadtunk ebben az időszakban (voltak vendégeink külföldről, pl. Olaszországból az Óvártej Zrt. olasz tulajdonosai által, de számos mosonmagyaróvári látogatón kívül több csoport érkezett hozzánk pl. Szentgotthárdról, Budapestről és az ország egyéb területeiről is)
- 2014. április 9-én kampányt indítottunk a Személyi Jövedelem Adó 1%-ának gyűjtésére, amely eredményeként – és támogatóink jóvoltából – 181.000 Ft-ot utalt át számunkra a NAV decemberben
- 2014. április 11-én leróttuk kegyeletünket Litresits Mátyás, az Óvári Gazdász Néptáncegyüttes egykori vezetőjének temetésén, 2014. május 9-én Dr. V. Nagy Lukács néhai tanszékvezető professzor ravatalánál, majd május 27-én Dr. Invics József gyászszertartásán
- 2014. április 16-án a Gazdaságtudományi Intézettel közösen részt vettünk dr. Tenk Antal professor emeritus tanári jubileumának 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség szervezésében. Az idén köszöntöttük dr. Szodfridt Gyulát 90. és dr. Nagy Frigyest 75. születésnapja alkalmából.
- 2014. május 3-án megrendeztük a Gazdászmajálist
- 2014. május 13-án a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesülettel és a Biológiai Rendszerek Műszaki Intézetével közösen kiállítást rendeztünk és előadásokat szerveztünk „A faekétől a GPS-ig” címmel a Huszár Gál Városi Könyvtárban az egykori magyaróvári Országos Gépkísérleti Intézet alapításának jubileuma alkalmából. A kiállítás anyaga május 30-tól az Alma Mater Phare-épületében került bemutatásra. A november 13-án szervezett Óvári Tudományos nap – melynek támogatói voltunk – keretében három kiállítást szerveztünk, amelyek által az 5 éve elhunyt Dr. Sótonyi László munkásságát (az Állattudományi Intézettel közösen), a 300 éve a magyaróvári várban raboskodott Lőcsei Fehérasszony (Korponayné Géczy Julianna) életét, illetve unikális faragott magyar szürke szarvasmarha szarukat mutattunk be.
- 2014. május 28-án szerveztük meg Cseri Dávid óvári gazdász hallgató Pettkó-Szandtner Tibor magyar huszártiszt, európai hírű lótenyésztő és fogathajtóról készült könyvének bemutatóját, amelynek megjelenését szervezetünk is támogatta. Szintén anyagilag támogattuk az Alapítvány a Városért gondozásában megjelent, Grabner Emil óvári gazdász növénynemesítő (az Országos Növénynemesítő Intézet első igazgatója) életéről szóló könyv nyomdai munkálatait. A mű bemutatója a 2014. június 13-án volt a mosonmagyaróvári Városházán. Szeptember 12-én az Izinger Pál életútja c. kötet számra szerveztünk könyvbemutatót. Ezen a napon adtuk át az első évfolyamos hallgatók számára újra kiadott „Az Óvári Gazdász…” c. kiadványt. Október 28-án Dr. Nagy Miklós: Óvári gazdászok és tanáraik az 1956-os forradalomban c. könyvét mutattuk be.
- 2014. június 2-án háromoldalú együttműködési megállapodást írtunk alá a Hansági Múzeummal az Alma Mater alapításának 200. évfordulójára történő felkészülés jegyében
- 2014. szeptember 13-án Mosonmagyaróvárott a Szigetköz ízei, vármegye borai fesztiválon, Bábolnán pedig a Nemzetközi Gazdanapokon mutatkoztunk be és népszerűsítettük szervezetünket valamint Alma Materünket.
- 2014. október 25-én részt vettünk az Óvári Gazdász Néptáncegyüttes műsorán - 2014. november 6-án emelkedetek jogerőre a Győri Törvényszékhez beadott – a törvényi előírásokat követő – változásbejegyzési kérelmeink.
- a Szövetség elnöksége, felügyelőbizottsága és közgyűlése az év folyamán több alkalommal is ülésezett (január 14. és május 20.: összevont vezetőségi ülések; május 28., augusztus 26., október 20.: közgyűlések)
- 2014. december 18-án felavattuk Dr. Masch Antal egykori akadémiai igazgató szobrát
- 70 fő részvételével december 18-án tartottuk hagyományos gyertyafényes, nosztalgiazenés évbúcsúztató vacsoránkat. Fazekas Imre elnök köszöntője után néhány mondattal búcsúztatta a Szövetség programokban gazdag elmúlt évét megköszönve azok támogatását és munkáját, akik ezek megvalósulásához hozzájárultak
- Decemberben megkezdtük a magyaróvári temetőben található Cserháti és Ujhelyi sírok felújításának előkészítését.

Az Óvári Gazdászok Szövetségének megjelenése a kar életben:
- képviseltük a Szövetséget a hivatalos kari rendezvényeken: január 10-én és június 20-án a diplomaátadó ünnepségeken, szeptember 12-én az ünnepélyes tanévnyitó kari tanácsülésen, ahol átadtuk az Albert Kázmér- és Wittmann Antal-díjakat (Kulcsár Róbert, Dr. Cser János, Dr. Kuroli Géza és Dr. Mrekva Tibor). 2014. június 21-én a Múzeumok Éjszakája, szeptember 26-án a Kutatók Éjszakája programsorozat szervezésében és lebonyolításában is szerepet vállaltunk. A szervezet elnöke meghívott tagja a Kari Tanácsülésnek.
- részt vettünk 2014. február 22-én a Szalagavató, 2014. május 16-án a Valéta ünnepségen, majd november 14-én a Balekbálon.
- 2014. május 6-án az évfolyamfelelős tanárok kérésére „eligazítást” tartottunk a végzős évfolyam számára, augusztusban pedig a leendő első éves balekokat köszöntöttük, november 25-én pedig szintén a végzős hallgatók számára szervezett Karriernapon tartottunk előadást.
- részt veszünk a kari honlap aktualizálásában
- 2014. június 4-én részt vettünk az Alma Mater alapításának méltó megünneplését előkészítő bizottság megalakulásában. A bizottság idén már 5 alkalommal ülésezett Dr. Schmidt Rezső dékán irányításával.
- 2014. június 13-án baráti beszélgetést szerveztünk a kar jelenének és jövőjének áttekintése érdekében, amelyre a kar közel 30 munkatársa elfogadta meghívásunkat
- számos évfolyam-találkozón népszerűsítettük szervezetünket az év folyamán (az idei 11 érintett évfolyam többségének találkozóját meglátogattuk)
- A 2014. november 24-én rendezett kari Tudományos Diákköri Konferenciát két különdíj felajánlásával támogattuk.
- 2014. december 5-én részt vettünk az Adventi Hangverseny szervezésében.

Az Óvári Gazdászok Szövetségének egyéb tevékenységei:
- az óvári gazdász Kovács K. Zoltánról elnevezett Idősek Köre Egyesület felkérésére segítséget nyújtottunk a 2014. március 28-ra tervezett Alma Mater nyugdíjas-találkozó előkészítésében. Sajnálatos módon a szervezők egy későbbi, 2015. március 27-i időpontra tették át a rendezvényt, amely keretében Kovács K. Zoltán emléktábla avatására is sor fog kerülni. (Szövetségünk ezzel kapcsolatos munkájának köszönhetően azonban rendelkezésre áll 1957-től 1977-ig az összes évfolyam név- és címjegyzéke)
- az AgroStudent Iskolaszövetkezettel együttműködtünk az idei országos Gazdászbajnokság megszervezésében (2014. május 1-2-3.), melynek keretében megrendezésre került a Gazdászmajális
- dr. Kendi Ildikó értékes könyvfelajánlása segítségével gyarapítottuk a kari könyvtár állományát
- Szövetségünket számos intézmény, kutató és családtag kereste fel az elmúlt esztendőben, akik „régi” gazdászok életrajzi adatai és intézménytörténeti kérdésekben fordultak felénk segítségért és felvilágosításért - Idén néhány vállalkozásnak és fiatal pályakezdő gazdásznak sikerült segítséget nyújtanunk a munkaügyi és álláskeresési ügyeik megoldásához.