Évfordulónaptár 2019

225 éve született

Wierzbicki Péter (Stary Sącz, 1794 - Oravica, 1847)
botanikus, gyógyszerész, tanár (Magyaróvár, Keszthely), a Hanság flórájának feldolgozója


215 éve született

Torkos Pál (Modor, 1804 - ?, ?)
mezőgazdász, tanársegéd (Magyaróvár), Coburg herceg számtanácsosa (Bécs)


195 éve született

Hecke Vencel (Reichenberg, 1824 - Bécs, 1900)
mezőgazdász, jószágkormányzó (Radautz), gazdasági tanintézeti tanár (Magyaróvár), rektor (Bécs)


185 éve hunyt el

Kalt Péter (?, ? - Magyaróvár, 1834)
főhercegi uradalmi építész, (segéd)tanár (Magyaróvár)


185 éve született

Fehéry János (Budapest, 1834 - ?, ?)
gazdasági akadémiai rk. tanár (Magyaróvár), m. kir. közúti kerületi felügyelő, műszaki tanácsos (Bp.)

Fuchs János Miksa (Ostrau, 1834 - ?, ?)
mérnök, gazdasági akadémiai tanár, a Gépkísérleti Állomás vezetője (Magyaróvár), a bécsi Alpine Montan Rt. vezértitkára

Jósa András (Nagyvárad, 1834 - Nyíregyháza, 1918)
mezőgazdász, orvos, régész, antropológus

Lónyay Ödön, báró (Deregnyő, 1834 - Bodrogolaszi, 1885)
mezőgazdász, földbirtokos

Sukup Ede (Eduard) (Datschitz, 1834 - Munkács, 1864)
mezőgazdász, tanársegéd (Magyaróvár), Schönborn gróf jószágfelügyelője (Munkács)

Ulbricht Richárd (Tuttendorf, 1834 - Loschwitz, 1907)
agrokémikus, gazdasági akadémiai tanár (Magyaróvár), a Vegykísérleti Állomás vezetője (Magyaróvár, Dahme)

Wilhelm Gusztáv (Bécs, 1834 - Stuttgart, 1895)
mezőgazdász, gazdasági tanintézeti tanár (Magyaróvár), műegyetemi tanár, a Vetőmagvizsgáló Állomás igazgatója (Grác)


180 éve született

Máday Izidor (Pest, 1839 - Budapest, 1925)
mezőgazdász, miniszteri tanácsos, több mezőgazdasági lap alapítója és szerkesztője, a magyar állatvédelem úttörője

Székely Mihály (Dombó, 1839 - ?, ?)
m. kir. főerdőmester, gazdasági tanintézeti tanár (Kolozs-Monostor), gazdasági akadémiai tanár (Magyaróvár)


175 éve született

Deininger Imre (Esztergom, 1844 - Budapest, 1918)
mezőgazdász, archeobotanikus, gazdasági akadémiai tanár, Magyarország első Vetőmagvizsgáló Állomásának igazgatója

Krafft Guido (Bécs, 1844 - Bécs, 1907)
mezőgazdász, főiskolai tanár (Bécs), az Österreichische Landwirtschaftliches Wochenblatt szerkesztője

Linhart György (Pest, 1844 - Magyaróvár, 1925)
mezőgazdász, mikológus, gazdasági akadémiai tanár, a magyaróvári Növényélet- és Kórtani Állomás alapító vezetője.

Rodiczky Jenő (Mácsa, 1844 - Budapest, 1915)
mezőgazdász, gazdasági akadémiai tanár (Magyaróvár), igazgató (Kassa), az Országos Gyapjúminösítő Intézet alapító igazgatója

Rohrer Ferenc (Öttevény, 1844 - Pozsony, 1908)
mezőgazdász, Frigyes főherceg összes javainak főkormányzója, udvari tanácsos

Stollár Gyula (Révkomárom, 1844 - Kassa, 1892)
vegyész, borász, tanársegéd (Magyaróvár), gazdasági tanintézeti tanár (Kassa)

Villa-Secca Navarro d' Andrade Roderich, báró (Grossau, 1844 - Bécs, 1886)
mezőgazdász, gazdasági intézősegéd (Magyaróvár), cs. kir. kulturfelügyelő (Bécs)


165 éve hunyt el

Kleyle Ferenc Joachim, lovag (Haslach, 1775 - Bécs, 1854)
mezőgazdász, jogász, udvari tanácsos, jószágkormányzó, gazdasági tanintézeti igazgató (Magyaróvár)

Zwinz Pál (Bécs, 1821 - Magyaróvár, 1854)
mezőgazdász, tanársegéd (Magyaróvár), Albrecht főherceg uradalmi számtisztje


165 éve született

Bajnóczy Károly (Szeged, 1854 - Budapest, 1928)
mezőgazdász, kertész, szakíró, Kecskemét főkertésze

Ehrlich Izidor (Budapest, 1854 - ?, ?)
mezőgazdász, vegyész, ampelológus szakíró, kiadványszerkesztő

Koritsánszky János (Zólyom, 1854 - Kecskemét, 1923)
mezőgazdász, szőlész, tanársegéd (Magyaróvár), az alföldi homoki szőlőtermersztés egyik úttörője

Mayer Ernő (Mainz, 1854 - Magyaróvár, 1938)
mezőgazdász, jószágkormányzó (Magyaróvár), udvari tanácsos

Nedeczky Béla (Piszke, 1854 - ?, ?)
ösztöndíjas segéd (Magyaróvár), segédtanító (Ada)


155 éve hunyt el

Sukup Ede (Eduard) (Datschitz, 1834 - Munkács, 1864)
mezőgazdász, tanársegéd (Magyaróvár), Schönborn gróf jószágfelügyelője (Munkács)


155 éve született

Balás Barna (Sipek, 1864 - Hortobágy, 1952)
mezőgazdász, földbirtokos, főszolgabíró, a Felsőház tagja

Jeszenszky Pál (Gömörpanyit, 1864 - Újfehértó, 1951)
mezőgazdász, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkára, a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének vezérigazgatója

Kerpely Kálmán (Oravicabánya, 1864 - Budapest, 1940)
mezőgazdász, növénytermesztő, gazdasági akadémiai igazgató (Magyaróvár), egyetemi tanár (Bp.), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

Szilassy Zoltán (Léva, 1864 - Budapest, 1932)
mezőgazdász, tanársegéd (Magyaróvár) szakíró, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgatója, az Országos Méhészeti Egyesület elnöke


145 éve hunyt el

Haecker Lajos (Maienfels, 1822 - Magyaróvár, 1874)
tanársegéd, a főhercegi uradalom iparüzleti főintézője (Magyaróvár), fia Haecker Valentin, a genetika úttörője


145 éve született

Bethlen István, gróf (Gernyeszeg, 1874 - Moszkva, 1946)
mezőgazdász, földbirtokos, politikus, miniszterelnök, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja

Desbordes Ernő (Koronka, 1874 - Dés, 1939)
mezőgazdász, földbirtokos, politikus, közíró, országgyűlési képviselő

Éber Ernő (Budapest, 1874 - Budapest, 1968)
mezőgazdász, agrárpolitikus, -történész, a Magyar Állattenyésztők Lapjának és a csermajori iskolának alapítója

Fáber Sándor (Stein, 1874 - Budapest, 1933)
mezőgazdász, gazdasági akadémiai tanár (Keszthely)

Francé Rezső (Raoul) (Bécs, 1874 - Budapest, 1943)
biológus, a magyaróvári Növényélet- és Kórtani Állomás munkatársa, a müncheni biológiai intézet vezetője

Hoyos Miksa, gróf (Pozsony, 1874 - Budapest, 1956)
mezőgazdász, agrárpolitikus, földbirtokos, az Országos Mezőgazdasági Kamara elnöke

Somssich László, gróf (Graz, 1874 - Jenneret par Ouffet, 1956)
mezőgazdász, politikus, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület és a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének elnöke, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

Szücs József (Nagykőrös, 1874 - Kiskunhalas, 1919)
növényélettani kutató (Prága, Lipcse, Magyaróvár)


135 éve hunyt el

Masch Antal (Kuttenplan, 1809 - Magyaróvár, 1884)
orvos, gazdasági tanintézeti és akadémiai tanár, tanár-igazgató, majd igazgató (Magyaróvár), a Bécsi Zoológiai-Botanikai Társaság tagja


135 éve született

Farkas Dénes (Felsőbagod, 1884 - Budapest, 1973)
mezőgazdász, politikus, országgyűlési képviselő, a Kisgazdapárt társelnöke

Izsák Gyula (Sopron, 1884 - ?, ?)
mezőgazdász, rovargyűjtő, mezőgazdasági szakíró

Ujhelyi Imre (Dunapataj, 1884 - Magyaróvár, 1923)
mezőgazdász, állatorvos, gazdasági akadémiai tanár, igazgató, a Tejkísérleti Állomás alapító vezetője

Uzonyi Ferenc (Hajdúböszörmény, 1884 - Budapest, 1972)
mezőgazdász, növényvédelmi szakember, főiskolai tanár (Magyaróvár), egyetemi tanár (Gödöllő)

Vas Károly, id. (Kaplonca, 1884 - Budapest, 1948)
állatorvos, mezőgazdász, tejgazdasági szakember, a Tejgazdasági Kísérleti Állomás munkatársa


130 éve hunyt el

Girtler Aurél (Korpona, 1856 - Galánta, 1889)
tanársegéd (Magyaróvár, Kassa)

Lakner József (Győrsziget, 1840 - Magyaróvár, 1889)
mezőgazdász, gazdasági tanintézeti igazgató (Kolozsmonostor, Kassa), gazdasági akadémiai tanár (Magyaróvár)


130 éve született

Bakoss László (Tetétlen, 1889 - Sopron, 1964)
mezőgazdász, állattenyésztő, gazdasági akadémiai tanár (Debrecen, Keszthely, Magyaróvár)

Bodnár János (Nagyvárad, 1889 - Budapest, 1953)
biokémikus, a Növényélet- és Kórtani Állomás munkatársa (Magyaróvár), rektor (Debrecen), a Magyar Tudományos Akadémia tagja

Nyárády György (Dicsõszentmárton, 1889 - Balatonalmádi, 1956)
mezõgazdász, gazdasági akadémiai tanár, a tangazdaság vezetője


125 éve hunyt el

Gluzek Gyula (Lovrin, 1847 - Budapest, 1894)
mezőgazdász, jószágkormányzó (Mezőhegyes)


125 éve született

Bíró Gyula, vitéz (Szentivánlaborfalva, 1894 - Budapest, 1977)
mezőgazdász, gazdasági akadémiai tanár (Magyaróvár), igazgató (Kolozsvár), az Állattenyésztési Kutató Intézet egyik alapítója

Meixner, Matthias (Zurány, 1894, Bécs, 1977)
mezőgazdász, osztrák politikus, a Károlyi grófok birtokainak központi felügyelője


115 éve hunyt el

Hitschmann Hugó Hippolyt (Kanitz, 1838 - Bécs, 1904)
mezőgazdász, tanársegéd, szakújságíró, kiadó, a modern osztrák mezőgazdasági szaksajtó megteremtője

Perlaky Elek (Győr, 1840 - Balatonfüred, 1904)
mezőgazdász, jogász, országgyűlési képviselő, Károlyi Alajos gróf birtokainak vezetője


115 éve született

Borsa Károly (Győr, 1904 - Mosonmagyaróvár, 1996)
tanító, helytörténeti kutató, a magyaróvári intézménytörténeti múzeum megszervezője és vezetője

Dőry Lajos (Dőrypatlan, 1904 - Keszthely, 1977)
mezőgazdász, gazdasági akadémiai tanár, a Mezőgazdasági Kísérleti Intézet osztályvezetője (Keszthely), egyetemi tanár (Gödöllő)

Nyiredy István (Magyaróvár, 1904 - Budapest, 1988)
állatorvos, gazdasági akadémiai tanár, a Tejgazdasági Kísérleti Állomás vezetője (Magyaróvár), az Országos Állategészségügyi Intézet osztályvezetője (Bp.)

Rázsó Imre, ifj. (Kassa, 1904 - Budapest, 1964)
gépészmérnök, mezőgazdász, egyetemi tanár (Bp.), a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet alapító vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

Thassy Sándor (Felsőrajk, 1904 - ?, ?)
mezőgazdász, földbirtokos


105 éve hunyt el

Csanády Gusztáv (Battonya, 1837 - Budapest, 1914)
agrokémikus, tanársegéd (Magyaróvár) gazdasági tanintézeti tanár, igazgató, a Vegykísérleti Állomás vezetője (Keszthely)

Nuricsán József (Szamosújvár, 1860 - Csorvás, 1914)
agrokémikus, gazdasági akadémiai tanár, a Vegykísérleti Állomás vezetője

Röszler Károly, ifj. (Apanagyfalu, 1881 - Ivangorod, 1914)
mezőgazdász, növénytermesztő, szakíró, a magyaróvári Országos Növénytermelési Kísérleti Állomás aradi kirendeltségének vezetője


105 éve született

Beke Ferenc (Bábolnapuszta, 1914 - Szombathely, 1988)
mezőgazdász, növénynemesítő, a Növénynemesítő Intézet munkatársa (Magyaróvár), igazgató (Táplánszentkereszt)

Széles Gyula (Kőszegdoroszló, 1914 - Mosonmagyaróvár, 1984)
mezőgazdász, a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Kísérleti Intézet munkatársa, egyetemi docens


95 éve hunyt el

Szilágyi Gyula (Gyón, 1860 - Budapest, 1924)
vegyész, tanársegéd, a Vegykísérleti Állomás munkatársa (Magyaróvár), műegyetemi magántanár (Budapest)

Wenckheim Géza, gróf (Gyula, 1847 - Gerla, 1924)
mezőgazdász, a gerlai uradalom mintagazdasággá fejlesztője, kiváló lótenyésztő


95 éve született

Biacsi Imréné, Győri Piroska (Moson, 1924 - Budapest, 1974)
mezőgazdász, tanársegéd (Magyaróvár), a Földművelésügyi Minisztérium csoportvezetője, a Mezgazdasági Kiadó felelős szerkesztője

Erdélyi Károly (Bezi, 1924 - ?, 2004)
mezőgazdász, növényvédelmi szakember, egyetemi docens, a növénykórtan előadója

Jókay-Ihász Lajos (Budapest, 1924 - Chicago, 1993)
mezőgazdász, a Food and Container Institute for the Armed Forces (USA) kutatója, a világűrben is fogyasztható élelmiszerek kifejlesztője

Károly Árpád (Csíkmenaság, 1924 - Szeged, 1987)
kertészmérnök, egyetemi adjunktus (Magyaróvár), a Zöldségtermésztési Kutató Intézet igazgatóhelyettese (Kecskemét)

Károlyi Lajos, gróf (Nagymágócs, 1924 - Bragança Paulista, 2009)
mezőgazdász, a máltai lovagrend tagja, intéző, kereskedelmi igazgató (Brazília), az Usiminas vállalat európai igazgatója

Keresztény Béla (Budapest, 1924 - Mosonmagyaróvár, 1980)
agrokémikus, talajtani kutató, egyetemi tanár (posztumusz)

Kéri Lehel, vitéz (Budapest, 1924 - ?, ?)
mezőgazdász, az Észak-Dunántúli Mezőgazdasági Kísérleti Intézet és a Növénytermesztéstani Tanszék munkatársa

Kovács Károly Zoltán (Magyaróvár, 1924 - Budapest?, 2008)
mezőgazdász, politikus, újságíró, a hazai kereszténydemokrácia egyik újjáélesztője

László László (Kóka, 1924 - Mosonmagyaróvár, 2009)
mezőgazdász, mérnök-tanár, öntözőgazdálkodási szakmérnök, a Géptani Tanszék tudományos munkatársa

Pollhammer Ernő (Moson, 1924 - ?, 1998)
mezőgazdász, növénynemesítő, a magyaróvári Országos Növénynemesítő Intézet és a martonvásári kutatóintézet munkatársa

Takács László György (Öreglak, 1924 - Veszprém, 2001)
mezőgazdász, kertészmérnök, szőlész, borász, szakíró, megyei főtanácsos


85 éve hunyt el

Mauthner Ödön (Pest, 1848 - Budapest, 1934)
mezőgazdász, vetőmagtermesztő és -kereskedő, a magyar vetőmagtermesztés úttörője

Szász István (Pusztakamarás, 1865 - Kolozsvár, 1934)
mezőgazdász, földbirtokos, jószágkormányzó, az erdélyi magyarság egyik vezető személyisége


85 éve született

Dorogi Imre (Reformátuskovácsháza, 1934 - ?, 1997)
mezőgazdász, az izotóplaboratórium vezetője (Magyaróvár), tanszékvezető egyetemi tanár (Gödöllő)

Kiss Elemér (Iván, 1934, Mosonmagyaróvár, 2009)
agrárközgazdász, egyetemi docens, a Továbbképzési Intézet igazgatója, a magyaróvári Mezőgazdasági Szakember Klubjának titkára

Kozma István (Muzsla, 1934 - Mosonmagyaróvár, 2009)
mezőgazdász, egyetemi docens (Magyaróvár)

Mrekva Dezső (Nagykáta, 1934 - Mosonmagyaróvár, 1995)
mezőgazdász, tanszékvezető egyetemi docens (Magyaróvár)

Nosticzius Árpád (Szentlászló, 1934 - Mosonmagyaróvár, 2008)
vegyészmérnök, agrokémikus, tanszékvezető egyetemi tanár

Szökő Gyula (Nyírderzs, 1934 - Mosonmagyaróvár, 1974)
mezőgazdász, növényvédelmi szakember, egyetemi docens


80 éve hunyt el

Barna Balázs (Debrecen, 1870 - Mosonmagyaróvár?, 1939?)
mezőgazdász, gazdasági szaktanár (csáktornyai tanítóképző), gazdasági akadémiai tanár (Magyaróvár)

Desbordes Ernő (Koronka, 1874 - Dés, 1939)
mezőgazdász, földbirtokos, politikus, közíró, országgyűlési képviselő

Hankóczy Jenő (Zsejkepuszta, 1879 - Budapest, 1939)
mezőgazdász, növénynemesítő, a Gabona és Lisztkísérleti Állomás megszervezője és igazgatója

Karkovány Ákos (Tiszaroff, 1875 - Budapest, 1939)
gépészmérnök, a Gépkísérleti Állomás és a műszaki tanszék vezetője

Krolopp Alfréd (Nagyszombat, 1872 - Magyaróvár, 1939)
mezőgazdász, gazdasági akadémiai tanár, szakíró, a Mezőgazdasági Oktatási Szakegyesület elnöke

Sedlmayer Ernő Konrád (Cinfalva, 1868 - Bécs, 1939)
mezőgazdász, agrárközgazdász, jószágkormányzó, főiskolai tanár, rektor (BOKU)

Sigmond Elek (Kolozsvár, 1873 - Budapest, 1939)
vegyészmérnök, agrogeológus, a magyaróvári Országos Növénytermelési Kísérleti Állomás munkatársa, műegyetemi tanár (Bp.), a magyar talajtan egyik megalapítója, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja


80 éve született

Henics Zoltán (Budapest, 1939 - Nagybajom, 1990)
mezőgazdász, egyetemi docens, az Élettani és Takarmányozástani Intézet igazgatója (Kaposvár)


75 éve hunyt el

Csikvándi (Lerner) Ernő (Győr, 1878 - Szany, 1944)
mezőgazdász, földbirtokos, országgyűlési képviselő, a Felsődunántúli Mezőgazdasági Kamara alelnöke

Daróczy Zoltán (Paks, 1872 - Budapest, 1944)
mezőgazdász, gazdálkodó, genealógus, történetíró

Esterházy Antal, herceg (Léka, 1903 - Sárisáp, 1944)
egykori óvári gazdász, autóversenyző, a technikai sportok világviszonylatban is egyik jeles képviselője

Horusitzky Henrik (Hoch Oujezd, 1870 - Budapest, 1944)
mezőgazdász, agrogeológus, a Földtani Intézet főgeológusa, főbányatanácsos

Legány Ödön (Kassa, 1876 - Hatvan, 1944)
mezőgazdász, növénynemesítő, gazdasági akadémiai tanár, a Hatvani Növénynemesítő Rt. alapítója és vezérigazgatója


75 éve született

Fodor Béla (Dombóvár, 1944 - Ugod?, 2002)
mezőgazdász, politikus, főállattenyésztő (Dég), telepvezető, polgármester (Ugod)

Hegedüs Árpád (Sopron, 1944 - Pápa, 2002)
mezőgazdász, a Tapolcafői Forrásfő T.Sz. főmérnöke, majd szövetkezeti elnök

Kurucz Béla László (Nagyvárad, 1944 - Jánossomorja, 2001)
festőművész, egykori hallgató


65 éve hunyt el

Fettick Ottó (Budapest, 1875 - Budapest, 1954)
állatorvos, tanársegéd (Magyaróvár), egyetemi tanár (Bp.), műgyűjtő

Manninger G. Adolf, id. (Sopron, 1880 - Debrecen, 1954)
mezőgazdász, Montenuovo herceg birtokainak jószágkormányzója, egyetemi tanár (Debrecen)

Révy Dezső (Szombathely, 1900 - Budapest, 1954)
mezőgazdász, botanikus, gazdasági akadémiai tanár (Magyaróvár), egyetemi tanár, rektor (Bp.)


65 éve született

Csákvári László (Pápa, 1954 - Pápa, 2002)
tejipari szakmérnök, a Veszprémtej Rt. vezérigazgatója, a Tej Terméktanács elnöke


55 éve hunyt el

Bakoss László (Tetétlen, 1889 - Sopron, 1964)
mezőgazdász, állattenyésztő, gazdasági akadémiai tanár (Debrecen, Keszthely, Magyaróvár)

Császár Gábor (Sopron, 1899 - Debrecen, 1964)
mezőgazdász, állattenyésztő, tanszékvezető (Debrecen)

Juhász Árpád (Tardoskedd, 1876 - Tápiószele, 1964)
mezőgazdász, az Alföldi Mezőgazdasági Intézet megszervezője (Szeged), a Dohánytermelési Kísérleti Állomás igazgatója (Debrecen)

Páter Károly (Kolozsvár, 1900 - Budapest, 1964)
agrokémikus, rk. tanár (Magyaróvár), rektor (Bp.), a Talajtani és Agrokémai Kutató Intézet alapító igazgatója.

Purgly Emil (Tompapuszta, 1880 - Budapest, 1964)
mezőgazdász, földbirtokos, miniszter, főispán, a Duna-Tisza közi Mezőgazdasági Kamara elnöke

Rázsó Imre, ifj. (Kassa, 1904 - Budapest, 1964)
gépészmérnök, mezőgazdász, egyetemi tanár (Bp.), a Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézet alapító vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

Villax Ödön (Karancsberény, 1899 - Madrid, 1964)
mezőgazdász, növénynemesítő, a magyaróvári Országos Növénynemesítési Intézet vezetője, majd francia, portugál és marokkói kutatóintézetek munkatársa


45 éve hunyt el

Biacsi Imréné, Győri Piroska (Moson, 1924 - Budapest, 1974)
mezőgazdász, tanársegéd (Magyaróvár), a Földművelésügyi Minisztérium csoportvezetője, a Mezőgazdasági Kiadó felelős szerkesztője

Frideczky Ákos (Pozsony, 1900 - Nyitra, 1974)
mezőgazdász, főiskolai tanár (Nyitra), szakíró, fordító

Horváth László (Kemenesszentpéter, 1897 - Budapest, 1974)
mezőgazdász, jószágkormányzó (Bábolna), az Állami Gazdaságok központi vezetője, a szarvasi Öntözési és Rizstermesztő Kutató Intéze igazgatóhelyettese

Nagy Jenő (Hagymásbodon, 1912 - Debrecen, 1974)
mezőgazdász, tanár, író

Nemeskéri Kiss Géza, vitéz (Budapest, 1886 - Párizs, 1974)
mezőgazdász, vadgazdálkodási szaktekintély, a gödöllői M. Kir. Udvari Vadászhivatal vezetője

Plank Jenő (Pozsony, 1890 - Budapest, 1974)
kémikus, a magyaróvári Országos Növénytermelési Kísérleti Állomás munkatársa, műegyetemi tanár (Bp.), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

Szökő Gyula (Nyírderzs, 1934 - Mosonmagyaróvár, 1974)
mezőgazdász, növényvédelmi szakember, egyetemi docens


35 éve hunyt el

Széles Gyula (Kőszegdoroszló, 1914 - Mosonmagyaróvár, 1984)
mezőgazdász, a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Kísérleti Intézet munkatársa, egyetemi docens


30 éve hunyt el

Baintner Károly (Kolozsvár, 1905 - Budapest, 1989)
állatorvos, mezőgazdász, a takarmányozástan hazai úttörője, egyetemi tanár (Magyaróvár, Gödöllő), dékán (Gödöllő)

Diós István (Moson, 1910 - Szombathely, 1989)
mezőgazdász, állatorvos, a mesterséges termékenyítés hazai bevezetésének egyik úttörője

Révay István, gróf (Tajnasári, 1899 - Bécs, 1989)
mezőgazdász, felsőházi tag, a Magyar Közművelődési Szövetség elnökhelyettese, az Egyesült Magyar Párt elnöke, a felvidéki magyarság egyik vezető személyisége


25 éve hunyt el

Sipos Gábor (Vác, 1903 - ?, 1994)
mezőgazdász, a hazai földműveléstan megalapítója, tanszékvezető egyetemi tanár (Magyaróvár, Gödöllő)


15 éve hunyt el

Erdélyi Károly (Bezi, 1924 - ?, 2004)
mezőgazdász, növényvédelmi szakember, egyetemi docens, a növénykórtan előadója