Korabeli Facebook – Hitschmann papír alapú közösségi portálja

A morvaországi származású Hitschmann Hugó Hippolytot (Kanitz, 1838 - Bécs, 1904) mint a modern osztrák mezőgazdasági szaksajtó megteremtőjét szokás aposztrofálni. Magyaróvár számára azonban egy unikális gyűjtemény összeállítása okán is fontos személye.

A Magyaróvári Császári és Királyi Gazdasági Felsőbb Tanintézetbe 1855-ben beiratkozott hallgató néhány gyakorlatban eltöltött esztendőt követően visszatért az Alma Materbe, és a tanintézet tanárává vált. Kevésbé ismert róla, hogy ő írta az első „történelminek” tekinthető, az Alma Mater egykori professzorairól és hallgatóiról szóló visszatekintést (Hugo H. Hitschmann: Verzeichniss der Lehrer und Studirenden der erzherzoglichen landwirtschaftlichen Bildungsanstalt und der k. k. höheren landwirtschaftlichen Lehranstalt zu Ungarisch-Altenburg 1818-1848 und 1850-1864. Ung. Altenburg, 1865. Druck und Verlag von Alexander Czéh). Az összeállításában megpróbálta az 1818-1864 között tanulmányaikat Magyaróvárott folytató hallgatókat számba venni, amely talán a legfontosabb forrásmunkaként szolgál a tanintézet első 50 évéből. Hitschmann egy közel 2000 hallgató adatait tartalmazó listát állított össze és adott ki könyv formájában, amelyben röviden számot adott hallgatói éveik utáni sorsukról is. Emellett ő volt az első az intézmény történetírói között, aki művének elején korszakonként teljes tanári listákat adott közre, odavágó rövid életrajzi megjegyzésekkel.

A könyvéhez szervesen tartozó három hatalmas fényképalbum - amelyek egyedülállóak a maguk nemében - közel 600 egykori gazdászról rejt korabeli fényképeket. Ezek közül már az első két kötet képei alább megtekinthetők. Köztük olyan, Magyaróvár és az Alma Mater történetében is fontos szerepet játszott személyekét, akikről semmilyen képanyagunk nem lenne Hitschmann korai gyűjtése nélkül (számos jószágkormányzó, stb). Az említett fotóalbumok az un. Verzeichniss-szel párhuzamosan készültek (Hitschmann a kötetben említi is, hogy több gazdász küldött magáról fotót), de ettől függetlenek. A három, 150 éves bőrkötéses album jelentős kordokumentumnak számít, mivel a mai fotográfia ősét - Joseph Nicéphore Niépce és Louis Daguerre találmányát - Daguerre pártfogója, François Jean Dominique Arago, a nagy tekintélyű fizikus és csillagász csak pár évvel korábban, 1839. január 7-én jelentette be a Francia Akadémián. Tehát a fényképezés történetének nagyon korai emlékeit őrzi a magyaróvári Intézménytörténeti Múzeum. Ismereteink szerint teljesen egyedülálló, hogy egy oktatási intézmény ilyen, vagy ehhez hasonló jellegű kollekcióval rendelkezzen - hozzátéve, hogy Hitschmann kezdeményezése is valószínűleg páratlan volta a maga nemében és idejében. Külön érdekesség, hogy a kezdetleges, és akkoriban még egyáltalán nem elterjedt fotótechnológia ellenére az említett közel 2000 hallgató 30%-a küldött magáról - az eltelt 150 esztendő dacára - ma is kitűnő minőségű fényképet.

A lap- és nyomdatulajdonos Hitschmann nevéhez egyébiránt számos német nyelvű folyóirat alapítása, szerkesztése és kiadása is fűződik: Allgemeine Land- und Forstwirtschaftlichen Zeitung, Wiener Landwirtschaftliche Zeitung, Österreichische Forst- und Jagdzeitung, Allgemeine Weinzeitung, Praktischen Landwirt, Ökonom, Taschenkalenders für den Landwirt, Archivs für Landwirtschaft, Vademekums für den Landwirt, Landwirtschaftlichen Kurs. A Bécsben kiadót és nyomdát működtetett gazdászt a modern osztrák mezőgazdasági szaksajtó megalapítójának tartják, vállalkozását leszármazottai vitték tovább.

Az általa összegyűjtött képek beazonosítása sok esetben nehézkes, annak idején Borsa Károly próbálta a Verzeichniss-ben szereplő nevekhez hozzárendelni a portrékat. Az elfelejtett - nagy értékű és kuriózum - fényképalbumok feldolgozását és digitalizálását Farkas Zsanett, Halász Ágnes, Hatvan Zoltán, dr. Kalmár Sándor, Németh Attila és Szabó Zsolt végezték. Néhány, már archivált portrékép felkerült a Szövetség honlapjára is, ezek a tablók menüpont alatt, az adott évfolyamok anyagai között találhatók.